• 1 uur 30 min

    Book a Consulation
  • 1 uur 30 min

    Book a Consulation
  • 1 uur 30 min

    Book a Consulation
 
 
Programma Mammoetsymposium

 

10.30 – 10.35 uur: Welkomstwoord door de dagvoorzitter Dr. Carolien Van Hecke

 

10.35 – 11.00 uur: Opening symposium door de Burgemeester van Dendermonde en de schepen van cultuur

 

11.00 – 11.45 uur: Anthonie Hellemond (Voorzitter Belgische Vereniging voor Paleontologie) – De mammoet van Dendermonde.                                            De restauratie van een verborgen paleontologische parel, één jaar later

 

11:45 – 12:20 uur: Dr. Mietje Germonpré (Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen) – De wolharige mammoet in België

 

12:20 – 12:50 uur: Dr. Koen Stein (Vrije Universiteit Brussel - VUB) – Het 'Citizen-Science' project rond de mammoet van Hoboken

 

12:50 – 13:00 uur: Korte berichten + bespreking middag door dagvoorzitter Dr. Carolien Van Hecke en Wim Van Humbeeck

 

13:00 – 13:45 uur: Lunch + mogelijkheid tot bezoek mammoet van Dendermonde + determinatiemoment

 

13:45 – 14.30 uur: Dr. Bas van Geel (Universiteit van Amsterdam) – Paleo-ecologisch onderzoek naar de leefomgeving van                                                      mammoeten tijdens de laatste ijstijd

 

14:30 – 15:15 uur: Dick Mol (Voorzitter Werkgroep Pleistocene Zoogdieren) – De in-situ mammoeten van Orvelte

 

15:15 – 16:00 uur: Prof. Dr. René Cappers (Universiteit Groningen) - De flora uit het Weichselien: een bijdrage van archeologisch                                               onderzoek aan een grondmonster uit Orvelte

 

16:00 – 16:20 uur:  *****Pauze *****

 

16.20 – 17.15 uur:   Dr. Grant Zazula (Yukon State Paleontologist, Whitehorse, Yukon, Canada) – Quaternary palaeontology and                                                   paleoenvironments of the Klondike goldfields, Yukon Territory, Canada

 

17.15 – 17.45 uur:   Bram Langeveld (Natuurhistorisch Museum Rotterdam) – Een arctisch grondeekhoornnest als paleo-                                                             ecologisch archief

 

17:45 – 18.00 uur:  Afsluiting door dagvoorzitter Dr. Carolien Van Hecke en de organisatie

 

Vanaf 18:00 uur:    Receptie tot einde

BVP.png
musea.jpg
favicon.jpg